تماس با مدیران سایت تهران رام

برای ارتباط از طریق تلگرام از ای دی tehranRom@ استفاده کنید.