پاسخ به دیدگاه شنبه 4 نوامبر 2017 توسط مدیریت مرتضی شیردل می گوید:

نصب رام را توضیح دهید

پاسخ به دیدگاه یکشنبه 5 نوامبر 2017 توسط مدیریت ATRIN می گوید:

درود
لینک آموزش نصب رام داخل باکس دانلود قرار داده شد.
موفق باشید.