پاسخ به دیدگاه جمعه 29 سپتامبر 2017 توسط مدیریت mohammaddx می گوید:

جالبه درواقع مفید بود