پاسخ به دیدگاه پنجشنبه 5 اکتبر 2017 توسط مدیریت FC2Live می گوید:

سلام
واقعا وب فوق العاده ای دارید،
تحت تاثیر قرار گرفتم